Zachodniopoporskie Forum Wodociągowe

Zarząd Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków na kadencję 1.04.2017- 01.04.2020:

Janusz Dawidziak – Prezes Zarządu SZFW
Waldemar Gill – Członek Zarządu
Paweł Gałwa – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Anna Seredyńska-Kraus
Adam Makieła
Szymon Różański