Zachodniopoporskie Forum Wodociągowe

Ostatnia w tym roku konferencja

7  i 8 grudnia br. w Policach odbyło się świąteczne i podsumowujące rok spotkanie Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe". Spotkanie miało charakter świąteczno – noworoczny, dlatego obok życzeń powodzenia w przyszłym roku, Stowarzyszenie i całe środowisko wodociągowe dokonało posumowania mijających miesięcy, wyrażając przy tym zaniepokojenie tempem zmian prawnych dotykających całą naszą branżę. Przypomnijmy, w pracach Stowarzyszenia bierze udział prawie 40 firm wodociągowych i komunalnych z naszego regionu, reprezentowanych przez 75 Członków  zwyczajnych będących ich pracownikami. W spotkaniu w Policach uczestniczyło ponad 60 osób.

Interpretacja przyłącza wod.- kan. w świetle uchwały SN

Informacja z Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" - pobierz plik

Prezentacja SMM Legal do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dra Jędrzeja Bujnego "Praktyczne aspekty wdrażania nowej ustawy kominowej - prawniczy dwugłos praktyków".

Pobierz prezentację